Jaką rolę pełni GUS?

Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających potrzebom użytkowników krajowych i międzynarodowych.

100 Lat Historii Głównego Urzędu Statystycznego

POZNAJ BLIŻEJ NASZĄ HISTORIĘ

13 lipca 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała Reskrypt o utworzeniu i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj więcej

PROCES INFORMATYZACJI

Historia informatyzacji GUS rozpoczęła się 
w 1928 r. Wprowadzono wtedy maszyny
licząco-analityczne firmy HOLLERITH,
za pomocą których w latach 1933-1936
opracowywano wyniki Spisu Ludności 9.12.1931 r.

Czytaj więcej

WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

Pierwsza edycja Rocznika Statystycznego Polski (Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej) została wydana w listopadzie 1921 r.

Czytaj więcej

Siedziby GUS

W roku 1918 Główny Urząd Statystyczny mieścił się w 6 pomieszczeniach przy ul. Jasnej 10 w Warszawie, gdzie pracowało zaledwie 16 osób. Dwa lata później ich liczba wzrosła do 117.

siedziby

Prezesi Głównego Urzędu Statystycznego

 

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny