Siedziby GUS

W latach 1918-1919 GUS mieścił się w 6 pomieszczeniach przy ul. Jasnej 10 w Warszawie. Od stycznia 1920 do 1939 r. siedzibą był budynek w Alejach Jerozolimskich 32, wykupiony przez GUS od Skarbu Państwa. Jednak trudności z wywłaszczeniem lokatorów mieszkających w budynku powodujące ograniczenia w poprawie warunków lokalowych były tak znaczne że w latach 1922-1923 wprowadzono pracę na dwie zmiany. Brak miejsca spowodowany był również rosnącą liczbą pracowników, w 1918 r. w GUS pracowało zaledwie 16 osób a dwa lata później ich liczba wzrosła do 117. GUS wynajmował również pomieszczenia w różnych częściach miasta (np. Oddział Maszyn ulokowano przy ul. Złotej).

 

Siedziba GUS w latach 1920 - 1939 r. w Alejach Jerozolimskich 32. W wyniku wybuchu II Wojny Światowej na początku października 1939 r. w gmachu GUS zjawili się okupanci przejmując urząd, zamieniając jego siedzibę na miejsce urzędowania Biura Statystycznego Wydziału Rolnictwa i Wyżywienia w Urzędzie Generalnego Gubernatora. 10 października 1940 r. utworzono Urząd Statystyczny przy Urzędzie Generalnego Gubernatora który faktycznie był przekształceniem Urzędu Statystycznego w Wydział Rolnictwa i Wyżywienia i spowodowała przeniesienie wyposażenia GUS, biblioteki oraz archiwum do Krakowa.

 

Siedziba GUS po II Wojnie Światowej, ul. Narbutta 33 Po wznowieniu swojego działania w roku 1945, GUS napotkał na ogromne trudności lokalowe w zniszczonej wojną Warszawie. Początkowo korzystano ze skromnego lokalu przy ul. Marszałkowskiej 95. W kwietniu przyznano na siedzibę urzędu zniszczony budynek przy ul. Narbutta 33 , mimo remontów istniały skromne warunki do pracy. Majątek GUS który przetrwał okres wojny znajdował się w Krakowie, brak jednak było maszyn do pisania i liczenia , nie wspominając o maszynach licząco-analitycznych. Ze względu na tymczasowość przyznanej siedziby trzeba było zadecydować o przeniesieniu siedziby urzędu na stałe. W planach było zagospodarowanie któregoś z pałaców Warszawy (Zamojskich przy Nowym Świecie, Błękitny przy Senatorskiej lub Teppera przy Miodowej) jednak ostatecznie zdecydowano się na wybudowanie nowej siedziby.

 

Od 1953 r. siedziba GUS znajduje się w al. Niepodległości 208. Wybrano lokalizacje na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Wawelskiej. Ogłoszono konkurs na budowę gmachu , w którym udział wzięły trzy zespoły architektów. Zwycięski zespół nadał budynkowi kształt litery Y co miało zapewniać dobre oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń. Gotową siedzibę urzędu oddano do użytkowania w 1951 r., była ona nowoczesna i przestronna jak na owe czasy, posiadała ogrzewanie sufitowe, duże sale konferencyjne i stołówkę pracowniczą a obok budynku przewidziano powierzchnię rekreacyjną.

 

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny