Poznaj 100 lat Historii GUS

Rys historyczny

13 lipca 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała Reskrypt o utworzeniu i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj więcej

Statystycy

Osiągnięcia statystyki polskiej
liczą się w istotny sposób na arenie międzynarodowej
od kilku dziesiątków lat i nie można zapominać
o twórcach tych osiągnięć.

Czytaj więcej

Siedziby GUS

W latach 1918 r. Główny Urząd Statystyczny mieścił się w 6 pomieszczeniach przy ul. Jasnej 10 w Warszawie gdzie pracowało zaledwie 16 osób a dwa lata później ich liczba wzrosła do 117.

Czytaj więcej

Spisy ludności

Pierwsze informacje liczbowe o ludności ziem polskich zaczęły się pojawiać – podobnie jak na zachodzie Europy – już w Średniowieczu, m.in.: w Kronice Galla Anonima (ok. 1113–1116) i bullach papieskich, a od XV w. także w księgach uposażeń biskupstw. 

zobacz

Prezesi Głównego Urzędu Statystycznego

od 1918 r. i pierwszego Prezesa Józefa Buzka

więcej

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny