mizzo.pl

Jaką rolę pełni GUS?

Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających potrzebom użytkowników krajowych i międzynarodowych.

100 Lat Historii Głównego Urzędu Statystycznego

POZNAJ BLIŻEJ NASZĄ HISTORIĘ

13 lipca 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała Reskrypt o utworzeniu i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj więcej

PROCES INFORMATYZACJI

Historia informatyzacji GUS rozpoczęła się 
w 1928 r. Wprowadzono wtedy maszyny
licząco-analityczne firmy HOLLERITH,
za pomocą których w latach 1933-1936
opracowywano wyniki Spisu Ludności 9.12.1931 r.

Czytaj więcej

WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

Pierwsza edycja Rocznika Statystycznego Polski (Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej) została wydana w listopadzie 1921 r.

Czytaj więcej

Siedziby GUS

W latach 1918 r. Główny Urząd Statystyczny mieścił się w 6 pomieszczeniach przy ul. Jasnej 10 w Warszawie
gdzie pracowało zaledwie 16 osób a dwa lata później ich liczba wzrosła do 117.

siedziby

Prezesi Głównego Urzędu Statystycznego

 

WYDARZENIA

Obchody, konferencje, dni otwatre

III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego

Celem konferencji jest przedstawienie i upowszechnienie nowych, innowacyjnych działań oraz identyfikacja wyzwań dla statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie budowy systemu diagnozowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych.

Konferencja Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy

Celem Konferencji jest rozpoznanie badań prowadzonych przez ośrodki naukowe, organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne na temat liczby cudzoziemców i ich wpływu na polski rynek pracy oraz sytuację społeczno-gospodarczą kraju, w tym identyfikacja źródeł danych i analiza skali zjawiska.

Konferencja SCORUS 2018

SCORUS (Stały Komitet ds. Statystyki Regionalnej i Miejskiej) to międzynarodowa sieć statystyk regionalnych i miejskich, zapewniająca platformę ułatwiającą rozwój miejskich i regionalnych statystyk i badań.

Europejska konferencja na temat jakości w statystyce publicznej Q2018

Konferencja Q2018 to już dziewiąte z kolei spotkanie naukowe z udziałem międzynarodowego środowiska statystycznego, poświęcone kwestiom związanym z metodologią i jakością w statystyce publicznej, mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju całego Europejskiego Systemu Statystycznego.

Copyright © 2018 Główny Urząd Statystyczny