Stanisław Kuziński (1923-2012), ekonomista, polityk związany z PZPR, działacz państwowy. Podczas II wojny światowej należał do Armii Ludowej, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie działacz PZPR, w październiku 1956 r. należał do grona reformatorów partyjnych, którzy wsparli Władysława Gomułkę i jego linię odnowy politycznej. W latach 1956-1976 był posłem na Sejm i kierownikiem Wydziału Ekonomicznego KC PZPR odwołanym z tegoż stanowiska za „rewizjonizm”.

Stanisław Kuziński został powołany na stanowisko Prezesa GUS 18 kwietnia 1972 r. i pełnił tę funkcję do 24 sierpnia 1980 r. Jako szef Urzędu przyczynił się do powstania koncepcji Systemu Państwowej Informacji Statystycznej (SPIS), a także wprowadzenia obowiązującego do dziś systemu REGON. Implementował do GUS, na podstawie metodologii zalecanej przez ONZ, system rachunków narodowych i międzynarodowe standardy w statystyce ochrony środowiska.

W 1975 r. Stanisław Kuziński dokonał reorganizacji systemu statystyki w Polsce, w związku z wprowadzeniem dwustopniowego podziału administracyjnego kraju. W tymże roku zorganizował 40. Sesję Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Warszawie. Był Generalnym Komisarzem Spisowym w Narodowym Spisie Powszechnym 1978 r. Stanisław Kuziński wprowadził w życie analityczne publikacje statystyczne o wysokiej jakości i przywiązywał do ich merytorycznej analizy dużą wagę.

Był profesorem ekonomii i autorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu, w tym m.in.: Plan 6-letni w rolnictwie polskim (1953), O proporcjach między przemysłem a rolnictwem w Polsce Ludowej (1955), Główne proporcje rozwoju gospodarczego Polski Ludowej: problemy tempa wzrostu gospodarki narodowej, inwestycji, zatrudnienia, wydajności pracy, handlu zagranicznego (1960), Inwestycje i handel zagraniczny Polski 1960-1970 (1967), Polityka gospodarcza: realia, dylematy, propozycje (1987), Finanse publiczne w Polsce: praktyka, elementy teorii (2000).

Za swą pracę na polu gospodarczym, w tym zwłaszcza statystycznym, został odznaczony m.in.: Krzyżem Grunwaldzkim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny