Wydarzenia planowane w województwach

 

14 – 15 czerwca 2018 r. - Konferencja, organizowana we współpracy z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym poświęcona jakości  życia w miejskich obszarach funkcjonalnych.

12 września 2018 r. - Seminarium organizowane we współpracy z Wojewodą Podlaskim pt. „Województwo podlaskie wczoraj i dziś”.

18 – 19 października 2018 r. - Dni Otwarte Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

 

11 − 12 października 2018 r. - Dwudniowa konferencja pt. „W kierunku lepszego rynku pracy  − potrzeby i tendencje na regionalnym rynku pracy”.

25 stycznia 2018 r. - Seminarium pt. „Statystyka rynku pracy wczoraj i dziś”, współorganizowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkania „Śniadanie ze statystyką”:

7 marca 2018 r. - „Kobiety na rynku pracy”,

20 kwietnia 2018 r. - „Niepełnosprawni na rynku pracy”,

28 maja 2018 r. - Podsumowanie sytuacji demograficznej w woj. kujawsko-pomorskim w 2017 r.

19 listopada 2018 r. - „Osoby młode i osoby 50+ na rynku pracy”.

9 marca 2018 r. - Finał Konkursu Statystycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”.

11 – 12 maja 2018 r.  - Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

26 maja 2018 r. -   Bydgoski Festiwal Nauki.    

27 maja 2018 r.  - Bydgoski Festiwal Nauki – piknik rodzinny.

9 czerwca 2018 r. - Spotkania ze statystyką. 

9 czerwca 2018 r. - Dni Inowrocławia.    

16 czerwca 2018 r. - Dni Włocławka.

19 października 2018 r. -  Europejski Dzień Statystyki.

 

19 października 2018 r. - Jubileuszowa Konferencja Statystyków pod patronatem honorowym Wojewody  Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego oraz patronatem lokalnych mediów. 

20 września 2018 r. - Seminarium naukowe zatytułowane „Rola informacji statystycznej w ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w kontekście polityki spójności”. 

15 maja/24 października 2018 r. - Dni Otwarte Urzędu adresowane do ogółu społeczeństwa − prezentacje multimedialne nt. historii GUS i Urzędu Statystycznego w Gdańsku, a także promujące zasoby informacyjne GUS/US, quizy/konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, zaprezentowanie odwiedzającym pomieszczeń Informatorium, czytelni i sal szkoleniowych. 

 

 

11 października 2018 r. - Seminarium pt. „Stan i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim”. Adresaci:  przedstawiciele lokalnej administracji rządowej i samorządu, instytucji, pracownicy resortu statystyki oraz osoby zainteresowane.

8 – 9 marca 2018 r. - Dni Otwarte Urzędu Statystycznego pn. „Statystyka bliżej nas”.  

16 czerwca 2018 r. - Piknik statystyczny w Cieszynie.

17 – 19 października 2018 r. - „Ze statystyką na Ty” – spotkanie o charakterze edukacyjnym.

 

 

21 marca 2018 r. - Seminarium „Świętokrzyskie społeczeństwo i gospodarka kiedyś a dziś. Historia i statystyka”.

9 marca 2018 r. - Całodniowa audycja w Radio Kielce połączona z konkursem dla osób w różnym wieku. Ideą przewodnią tego wydarzenia będzie promocja dorobku i podkreślenie roli statystyki publicznej w systemie informacyjnym państwa.

 

8 – 11 maja 2018 r. - XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”. 

26 – 29 czerwca 2018 r. - Europejska Konferencja nt. jakości w statystyce publicznej.

26 listopada 2018 r. - Konferencja z okazji 100-lecia GUS pt. „Urząd Statystyczny w Krakowie – centrum wiedzy o regionie”.

18 – 20 maja 2018 r. - Sympozjum z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”.

25 września 2018 r. - Seminarium pt. „Statystyka ziemi krakowskiej w 100-letniej historii Głównego Urzędu Statystycznego”.

9 marca 2018 r. - Dzień Otwarty w Urzędzie Statystycznym  – inauguracja konkursu „Sięgnij po dane” dla uczniów szkól średnich. 

23 – 24 kwietnia 2018 r. - Udział w Konferencji Naukowej Koła Naukowego Ekonometryk AGH – patronat honorowy Dyrektora Urzędu Statystycznego. 

15 maja 2018 r. - Finał konkursu „Sięgnij po dane”.

17 – 19 maja 2018 r. - Współpraca w organizacji XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. 

 

24 – 25 września 2018 r. - Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Konferencja naukowa „Renesans miasta” (w gmachu Lubelskiego Centrum Miasta Lublin).

26 – 27 września 2018 r. - Konferencja „Rozwój obszarów miejskich jako wyzwanie dla polityki spójności” (w Ratuszu w Zamościu). 

10 kwietnia 2018 r. - Seminarium pt. „Gospodarcze horyzonty wolności” (w siedzibie Trybunału Koronnego w Lublinie).

9 marca 2018 r. - Konferencja prasowa.

9 marca 2018 r. - Dni Otwarte Urzędu Statystycznego w Lublinie.                 

9 marca 2018 r. - Rola i znaczenie Polskiej Statystyki Publicznej (współpraca z Biblioteką Miejską). 

1 – 31 maja 2018 r. - Wystawa z okazji 100-lecia GUS w holu Poczty Głównej w Lublinie.                 

13 lipca 2018 r.  - Konferencja prasowa.

 

5 – 7 listopada 2018 r. - Konferencja naukowa o charakterze historycznym we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz Instytutem Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.

10 października 2018 r. - Seminarium pt. „100-lecie statystyki na ziemi łódzkiej”.

1 – 2 marca 2018 r. - Udział Urzędu w Targach Edukacyjnych.

9 marca 2018 r. - Wykład na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pt. „System i bazy danych statystyki publicznej” (wykład z okazji Dnia Statystyki Polskiej.)

Seria warsztatów, przy współudziale Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, związanych z obsługą baz i banków danych GUS.

  • 20 − 22 marca 2018 r.,
  • 10 − 12 kwietnia 2018 r., 
  • 8 – 10 maja 2018 r.,  
  • 5 – 7 czerwca 2018 r.

28 listopada 2018 r. - Warsztaty nt. „Bazy danych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o społeczeństwie i gospodarce”. 

 

21 - 22 maja 2018 r. - Konferencja z cyklu Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2018 pt. „Zarządzanie – Gospodarka – Konsument”. 

październik 2018 r. - Seminarium z okazji 100-lecia GUS organizowane wspólnie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

 

 

 

11 czerwca 2018 r. - Seminarium pt. „Statystyka publiczna − region – rozwój – współpraca”.

9 marca 2018 r. - Dzień Otwarty Urzędu Statystycznego w Opolu.

Wystawa okolicznościowa − 100−lecie Głównego Urzędu Statystycznego.

13 maja 2018 r. - Piknik statystyczny.

 

15 – 16 marca 2018 r. - Konferencja „Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy”.

22 marca 2018 r. - Seminarium „Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy”.

12 – 16 marca 2018 r. - Wystawa „Statystyka w Wielkopolsce” (w budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

15 marca 2018 r. - Wielkopolski Konkurs „Statystyka mnie dotyka” – rozstrzygnięcie.

19 – 30 marca 2018 r. - Wystawa „Statystyka w Wielkopolsce” (w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu).

 

 

18 – 19 kwietnia 2018 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Statystyka transgraniczna a spójność przestrzenna - wyzwania i perspektywy”

17 maja 2018 r. - Seminarium pt. „Rola statystyki w tworzeniu infrastruktury informacyjnej regionu”. 

18 maja 2018 r. - XVI Turniej Statystyków w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Prezesa GUS w Ustrzykach Dolnych.  

czerwiec 2018 r. - Gra miejska z okazji 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.

 

24 – 25 września 2018 r. - Konferencja pt. „Następna rewolucja produkcyjna, implikacje dla statystyki i polityki rozwoju”. 

listopad 2018 r. - Konferencja lub seminarium  „Problemy demograficzne kraju i województwa”.

9 maja 2018 r. - Seminarium „Współpraca międzynarodowa – rys historyczny”.

 

 

6 – 13 marca 2018 r. – spotkania z młodzieżą z okazji Dnia Statystyki Polskiej i 100-lecia GUS w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie

8 marca 2018 r. – wydanie publikacji „Kobiety w województwie mazowieckim” z okazji Roku Praw Kobiet oraz 100-lecia GUS

29 maja 2018 r. - Seminarium o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2017 r. z udziałem władz województwa oraz debata o aktywnej infrastrukturze informacyjnej w regionie. 

 

 

26 – 27 marca 2018 r. - III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego pt. „Wyzwania innowacyjne”.

wrzesień 2018 r. - Jednodniowe seminarium, którego tematyka nawiązywać będzie do 25 rocznicy powstania Banku Danych Lokalnych i powiązana będzie z obchodami 100-lecia GUS. 

listopad 2018 r. - Organizacja Dnia Otwartego w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, wzbogacona przygotowanymi na ten cel materiałami.

 

 

25 – 26 września 2018 r. - Konferencja Naukowa z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią nt. „Procesy demograficzne – żywioł czy świadoma polityka państwa”. Podczas konferencji planuje się zorganizowanie bloku tematycznego poświęconego 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.

4-15 czerwca 2018 r. - Urząd Statystyczny w Zielonej Górze we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza, przeprowadzi cykl spotkań pn. „Wykopaliska wiedzy. Region okiem statystyka i archeologa".

14 maja 2018 r. – Gorzów Wielkopolski - Seminarium zorganizowane wspólnie z Wojewodą Lubuskim i Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Temat „Lubuska Rodzina w dobie przemian. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju”.

Zorganizowanie w dniach 12 – 16 marca 2018 r. spotkań pod hasłem Tydzień Statystyczny. Urząd przewiduje następujące wydarzenia: 

  • 12 marca – „Region da się policzyć – statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego” – zaprezentowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej, 
  • 13 marca – „100 lat – jest o czym mówić.- dane, informacje, wiedza – jak informować by ustrzec się manipulacji” – zaprezentowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej,
  • 14 marca – „Przygoda z liczbami w tle” – spotkanie kierowane do uczniów szkół podstawowych,
  • 15 marca – „Fakty w danych ukryte” – spotkanie z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • 16 marca – „Koniunktura gospodarcza” – spotkanie kierowane do przedsiębiorców. 
Copyright © 2018 Główny Urząd Statystyczny