Białystok


Urząd Statystyczny w Białymstoku

14-15 czerwca 2018

Konferencja, organizowana we współpracy z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym poświęcona jakości  życia w miejskich obszarach funkcjonalnych.

12 września 2018

Seminarium organizowane we współpracy z Wojewodą Podlaskim pt. „Województwo podlaskie wczoraj i dziś".

18-19 października 2018

Dni Otwarte Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Bydgoszcz


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

25 stycznia 2018

Seminarium pt. „Statystyka rynku pracy wczoraj i dziś”, współorganizowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

9 marca 2018

Finał Konkursu Statystycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”.

11–12 maja 2018

Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

26 maja 2018

Bydgoski Festiwal Nauki.

27 maja 2018

Bydgoski Festiwal Nauki – piknik rodzinny.

9 czerwca 2018

Spotkania ze statystyką.

9 czerwca 2018

Dni Inowrocławia.

16 czerwca 2018

Dni Włocławka.

19 października 2018

Europejski Dzień Statystyki.

Spotkania „Śniadanie ze statystyką”

 • 7 marca 2018 r. - „Kobiety na rynku pracy”,
 • 20 kwietnia 2018 r. - „Niepełnosprawni na rynku pracy”,
 • 28 maja 2018 r. - Podsumowanie sytuacji demograficznej w woj. kujawsko-pomorskim w 2017 r.
 • 19 listopada 2018 r. - „Osoby młode i osoby 50+ na rynku pracy”.

 

Gdańsk


Urząd Statystyczny w Gdańsku

12 Marca 2018

Konferencja Truskawkowa organizowana przez Pomorski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – stoisko informacyjno-promocyjne.

14 Marca 2018

Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku - stoisko informacyjno-promocyjne.

16 Marca 2018

Targi Pracy w Słupsku - stoisko informacyjno-promocyjne.

21 Marca 2018

Spotkanie z grupą osób niepełnosprawnych w Słupsku w ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa pod hasłem „Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy" – warsztaty, gry edukacyjne , prelekcja dot. jubileuszu GUS.

23 Marca 2018

Targi Pracy w Słupsku - stoisko informacyjno-promocyjne.

12 Kwietnia 2018

Spotkanie z seniorami w Słupsku pod hasłem „Statystyka publiczna – bliżej respondenta" – wykład, stoisko informacyjno-promocyjne.

8 Maja 2018

Targi Pracy na Politechnice Gdańskiej - stoisko informacyjno-promocyjne.

15 Maja 2018

Dzień Otwarty Urzędu adresowany dla młodzieży szkolnej.

19 Maja 2018

Noc w Ratuszu w Słupsku - stoisko informacyjno-promocyjne.

20 Maja 2018

Bałtycki Festiwal Nauki na Politechnice Gdańskiej - stoisko informacyjno-promocyjne.

22 Maja 2018

Targi Kwiatowo-Pszczelarskie w Słupsku organizowane przez Pomorski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – stoisko informacyjno-promocyjne.

25 Maja 2018

Bałtycki Festiwal Nauki w Akademii Pomorskiej w Słupsku - stoisko informacyjno-promocyjne.

29 Maja 2018

Europejski Dzień Sąsiada – dzień otwarty w Urzędzie pod hasłem "Poznajmy się!" dla lokalnej społeczności (sąsiadów Urzędu).

9-10 Czerwca 2018

Pomorskie Agro Targi w Lubaniu organizowane przez Pomorski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – stoisko informacyjno-promocyjne.

9 Czerwca 2018

Noc Bibliotek w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku – pokaz księgozbioru Urzędu, dyskusje, gry edukacyjne.

10 Czerwca 2018

Firmowy Przejazd Rowerowy – promocja statystyki publicznej.

16-17 Czerwca 2018

Żuławskie Targi Rolne i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu organizowane przez Pomorski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – stoisko informacyjno-promocyjne.

22 Czerwca 2018

Dni Chojnic – stoisko informacyjno-promocyjne.

1 Lipca - 31 Października

Wystawa okolicznościowa z okazji Stulecia GUS w holu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

13 Lipca 2018

Spotkanie dla przedsiębiorczych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie – wykład.

1 Września - 31 Października 2018

Rywalizacja rowerowa pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku w ramach akcji "Rowerem do pracy".

8-9 Września 2018

Jesienne Targi Ogrodnicze w Starym Polu organizowane przez Pomorski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – stoisko informacyjno-promocyjne.

15-16 Września 2018

Kaszubska Jesień Rolnicza – dożynki organizowane przez Pomorski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – stoisko informacyjno-promocyjne.

1 Października 2018

Wykład okolicznościowy z okazji Stulecia GUS „Sytuacja demograficzna m. Chojnice w latach 2010-2017” podczas Sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

6-7 Października 2018

Targi Ogrodnicze „Jesień 2018” w Słupsku organizowane przez Pomorski Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – stoisko informacyjno-promocyjne.

29-30 Października 2018

Dni Otwarte Urzędu adresowane do ogółu społeczeństwa − prezentacje multimedialne nt. historii GUS i Urzędu Statystycznego w Gdańsku, a także promujące zasoby informacyjne GUS/US, quizy/konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, zaprezentowanie odwiedzającym pomieszczeń Informatorium, czytelni i sal szkoleniowych. 

21 września 2018

Seminarium naukowe zatytułowane „Rola informacji statystycznej w ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w kontekście polityki spójności”. 

9 Listopada 2018

Spotkanie integracyjne „GUS dla Niepodległej” dedykowane pracownikom Urzędu w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości i utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.

14 Listopada 2018

Międzynarodowy Tydzień Przedsiębiorczości - stoiska informacyjno-promocyjne w Gdańsku, Nowym Dworze Gdańskim, Słupsku, Chojnicach i Tczewie.

3 Grudnia 2018

Wygłoszenie okolicznościowego referatu Nowoczesne formy udostępniania informacji statystycznej na potrzeby samorządu terytorialnego podczas seminarium Związku Gmin Pomorskich pn. Zadania i obowiązki organów samorządu terytorialnego.

11 Grudnia 2018

Wygłoszenie referatu Koniunktura w gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim podczas sympozjum dotyczącego obszarów wiejskich w województwie pomorskim organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Katowice


Urząd Statystyczny w Katowicach

8-9 marca 2018

Dni Otwarte Urzędu Statystycznego pn. „Statystyka bliżej nas”. 

16 czerwca 2018

Piknik statystyczny w Cieszynie.

11 października 2018

Seminarium pt. „Stan i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim”. Adresaci:  przedstawiciele lokalnej administracji rządowej i samorządu, instytucji, pracownicy resortu statystyki oraz osoby zainteresowane.

17-19 października 2018

„Ze statystyką na Ty” – spotkanie o charakterze edukacyjnym.

Kielce


Urząd Statystyczny w Kielcach

9 marca 2018

Całodniowa audycja w Radio Kielce połączona z konkursem dla osób w różnym wieku. Ideą przewodnią tego wydarzenia będzie promocja dorobku i podkreślenie roli statystyki publicznej w systemie informacyjnym państwa.

21 marca 2018

Seminarium „Świętokrzyskie społeczeństwo i gospodarka kiedyś a dziś. Historia i statystyka”.

Kraków


Urząd Statystyczny w Krakowie

9 marca 2018

Dzień Otwarty w Urzędzie Statystycznym w Krakowie , Statystyczny Escape Room, inauguracja konkursu „Sięgnij po dane” dla uczniów szkół średnich, Infografika okolicznościowa, wystawa okolicznościowa w siedzibie Urzędu, okolicznościowe kalendarze na 2018 r. dla uczestników dnia otwartego z materiałami historycznymi i informacją o 100 leciu GUS;

23-24 kwietnia 2018

udział w konferencji naukowej Koła Naukowego Ekonometryk AGH – patronat honorowy Dyrektora Urzędu, stoisko promocyjno – informacyjne dla studentów, warsztaty dla studentów, wystawa okolicznościowa; 

8-11 maja 2018

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", stoisko promocyjne, wystawa okolicznościowa; 

15 maja 2018

finał konkursu „Sięgnij po dane” dla uczniów szkół średnich w siedzibie Urzędu;

17-19 maja 2018

współpraca w organizacji XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie – wykorzystanie przestrzeni wystawienniczej dla mieszkańców Krakowa w namiocie na Rynku Głównym – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, stoiska informacyjne dla studentów i dorosłych mieszkańców Krakowa, wykorzystanie sceny przed Wieżą Ratuszową na Rynku Głównym oraz emisja przygotowanych spotów promocyjnych na ekranie na Rynku Głównym;

18-20 maja 2018

udział w 47. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, stoisko promocyjne Urzędu, spotkania ze studentami, wystawa okolicznościowa;

26-29 czerwca 2018

Europejska konferencja na temat jakości w statystyce publicznej – stoisko promocyjne Urzędu i wystawa okolicznościowa;

13 lipca 2018

Dzień Otwarty w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – z okazji 100 lecia powołania GUS, Infografika okolicznościowa;

26 listopada 2018

Seminarium z Wojewodą Małopolskim „Statystyka ziemi krakowskiej w 100 letniej historii Głównego Urzędu Statystycznego”, dla przedstawicieli administracji, mediów, środowiska naukowego, mieszkańców;

Lublin


Urząd Statystyczny w Lublinie

9 marca 2018

Dni Otwarte Urzędu Statystycznego w Lublinie. 

9 marca 2018

Konferencja prasowa.

9 marca 2018

Rola i znaczenie Polskiej Statystyki Publicznej (współpraca z Biblioteką Miejską). 

10 kwietnia 2018

Seminarium pt. „Gospodarcze horyzonty wolności” (w siedzibie Trybunału Koronnego w Lublinie).

1-31 maja 2018

Wystawa z okazji 100-lecia GUS w holu Poczty Głównej w Lublinie. 

13 lipca 2018

Konferencja prasowa.

24-25 września 2018

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Konferencja naukowa „Renesans miasta” (w gmachu Lubelskiego Centrum Miasta Lublin).

26-27 września 2018

Konferencja „Rozwój obszarów miejskich jako wyzwanie dla polityki spójności” (w Ratuszu w Zamościu).

Łódź


Urząd Statystyczny w Łodzi

1-2 marca 2018

Udział Urzędu w Targach Edukacyjnych.

9 marca 2018

Wykład na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pt. „System i bazy danych statystyki publicznej” (wykład z okazji Dnia Statystyki Polskiej.)

10 października 2018

Seminarium pt. „100-lecie statystyki na ziemi łódzkiej”.

5-7 listopada 2018

Konferencja naukowa o charakterze historycznym we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz Instytutem Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.

28 listopada 2018

Warsztaty nt. „Bazy danych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o społeczeństwie i gospodarce”. 

Seria warsztatów

Seria warsztatów, przy współudziale Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych, związanych z obsługą baz i banków danych GUS.

 • 20 − 22 marca 2018 r.,
 • 10 − 12 kwietnia 2018 r.,
 • 8 – 10 maja 2018 r., 
 • 5 – 7 czerwca 2018 r.

Olsztyn


Urząd Statystyczny w Olsztynie

21-22 maja 2018

Konferencja z cyklu Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2018 pt. „Zarządzanie – Gospodarka – Konsument”. 

październik 2018

Seminarium z okazji 100-lecia GUS organizowane wspólnie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Opole


Urząd Statystyczny w Opolu

9 marca 2018

Dzień Otwarty Urzędu Statystycznego w Opolu.

13 maja 2018

Piknik statystyczny.

11 czerwca 2018

Seminarium pt. „Statystyka publiczna − region – rozwój – współpraca”.

Wystawa okolicznościowa

100−lecie Głównego Urzędu Statystycznego.

Poznań


Urząd Statystyczny w Poznaniu

12-16 marca 2018

Wystawa „Statystyka w Wielkopolsce” (w budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

15 marca 2018

Wielkopolski Konkurs „Statystyka mnie dotyka” – rozstrzygnięcie.

15-16 marca 2018

Konferencja „Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy”.

19-30 marca 2018

Wystawa „Statystyka w Wielkopolsce” (w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu).

22 marca 2018

Seminarium „Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy”.

Rzeszów


Urząd Statystyczny w Rzeszowie

18-19 kwietnia 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Statystyka transgraniczna a spójność przestrzenna - wyzwania i perspektywy”

17 maja 2018

Seminarium pt. „Rola statystyki w tworzeniu infrastruktury informacyjnej regionu”. 

18 maja 2018

XVI Turniej Statystyków w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Prezesa GUS w Ustrzykach Dolnych.  

czerwiec 2018

Gra miejska z okazji 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.

Szczecin


Urząd Statystyczny w Szczecinie

9 maja 2018

Seminarium „Współpraca międzynarodowa – rys historyczny”.

24-25 września 2018

Konferencja pt. „Następna rewolucja produkcyjna, implikacje dla statystyki i polityki rozwoju”.

listopad 2018

Konferencja lub seminarium  „Problemy demograficzne kraju i województwa”.

Warszawa


Urząd Statystyczny w Warszawie

6-13 marca 2018

Spotkania z młodzieżą z okazji Dnia Statystyki Polskiej i 100-lecia GUS w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie.

8 marca 2018

Wydanie publikacji „Kobiety w województwie mazowieckim” z okazji Roku Praw Kobiet oraz 100-lecia GUS.

8 marca 2018

Konferencja prasowa „Słaba płeć? Nic z tych rzeczy! Kobiety z Warszawy i Mazowsza w statystycznym zwierciadle”.

29 maja 2018

Seminarium o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2017 r. z udziałem władz województwa oraz debata o aktywnej infrastrukturze informacyjnej w regionie. 

9 Czerwca 2018

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (stoisko informacyjno-promocyjne).

17 Września 2018

Seminarium „Demografia Warszawy i Mazowsza”.

Październik - Grudzień 2018

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej „100 lat GUS”.

5 Grudnia 2018

Konferencja „Seniorzy w gospodarce. Wyzwania współczesnej ekonomii i zarządzania”.

Wrocław


Urząd Statystyczny we Wrocławiu

26-27 marca 2018

III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego pt. „Wyzwania innowacyjne”.

26 Października 2018

Seminarium Bank Danych Lokalnych przydatnym i przyjaznym źródłem informacji statystycznej (seminarium z okazji 100-lecia GUS i 25-lecia Banku Danych Lokalnych).

listopad 2018

Organizacja Dnia Otwartego w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, wzbogacona przygotowanymi na ten cel materiałami.

Zielona Góra


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

12-16 marca 2018

Zorganizowanie w dniach 12-16 marca 2018 r. spotkań pod hasłem Tydzień Statystyczny. Urząd przewiduje następujące wydarzenia: 

 • 12 marca – „Region da się policzyć – statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego” – zaprezentowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej,
 • 13 marca – „100 lat – jest o czym mówić.- dane, informacje, wiedza – jak informować by ustrzec się manipulacji” – zaprezentowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej,
 • 14 marca – „Przygoda z liczbami w tle” – spotkanie kierowane do uczniów szkół podstawowych,
 • 15 marca – „Fakty w danych ukryte” – spotkanie z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • 16 marca – „Koniunktura gospodarcza” – spotkanie kierowane do przedsiębiorców. 

 

14 maja 2018

Gorzów Wielkopolski - Seminarium zorganizowane wspólnie z Wojewodą Lubuskim i Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Temat „Lubuska Rodzina w dobie przemian. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju”.

4-15 czerwca 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza, przeprowadzi cykl spotkań pn. „Wykopaliska wiedzy. Region okiem statystyka i archeologa".

25-26 września 2018

Konferencja Naukowa z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią nt. „Procesy demograficzne – żywioł czy świadoma polityka państwa”. Podczas konferencji planuje się zorganizowanie bloku tematycznego poświęconego 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny