Wydarzenia ogólnopolskie

Obchody, Konferencje, Dni Otwarte

GUS w projekcie „My Polacy 1918-2018”

GUS w projekcie „My Polacy 1918-2018”

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, Narodowy Bank Polski zorganizował na placu Piłsudskiego w Warszawie widowisko połączone z piknikiem rodzinnym zatytułowane „My Polacy 1918-2018”, objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Główny Urząd Statystyczny był oficjalnym Partnerem tego wydarzenia.

Czytaj więcej

II Kongres Statystyki Polskiej

II Kongres Statystyki Polskiej

Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne organizowały II Kongres Statystyki Polskiej, który odbył się w Warszawie w dniach 10-12 lipca 2018 r. Kongres zainaugurował oficjalne obchody 100-lecia ustanowienia Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Czytaj więcej

Europejska konferencja na temat jakości w statystyce publicznej Q2018

Europejska konferencja na temat jakości w statystyce publicznej Q2018

Konferencja Q2018 to już dziewiąte z kolei spotkanie naukowe z udziałem międzynarodowego środowiska statystycznego, poświęcone kwestiom związanym z metodologią i jakością w statystyce publicznej, mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju całego Europejskiego Systemu Statystycznego.

Czytaj więcej

Konferencja SCORUS 2018

Konferencja SCORUS 2018

SCORUS (Stały Komitet ds. Statystyki Regionalnej i Miejskiej) to międzynarodowa sieć statystyk regionalnych i miejskich, zapewniająca platformę ułatwiającą rozwój miejskich i regionalnych statystyk i badań.

Czytaj więcej

III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego

III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego

Celem konferencji było przedstawienie i upowszechnienie nowych, innowacyjnych działań oraz identyfikacja wyzwań dla statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie budowy systemu diagnozowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych.

Czytaj więcej

Konferencja Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy

Konferencja Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy

Celem Konferencji było rozpoznanie badań prowadzonych przez ośrodki naukowe, organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne na temat liczby cudzoziemców i ich wpływu na polski rynek pracy oraz sytuację społeczno-gospodarczą kraju, w tym identyfikacja źródeł danych i analiza skali zjawiska. 

Czytaj więcej

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny