Tadeusz Toczyński (1949-2016) – statystyk, ekonomista, prezes Głównego Urzędu Statystycznego od 5 stycznia 1996 do 27 kwietnia 2006 roku. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, od 1974 r. związany z GUS. Początkowo pracował jako starszy radca w Departamencie Przemysłu, następnie od 1982 r. jego naczelnik, a w latach 1984-1988 wicedyrektor Departamentu Przemysłu. W latach 1988-1989 sprawował funkcję wicedyrektora Departamentu Przemysłu i Postępu Naukowo-Technicznego, a następnie dyrektora Departamentu Cen (1989-1990). Następnie w latach 1990-1992 pełnił funkcję wiceprezesa GUS.

Tadeusz Toczyński pracował także w latach 1980-1982 w Sekretariacie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie i był członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. W 2002 roku Tadeusz Toczyński przeprowadził Narodowy Spis Ludności i Mieszkań połączony z Powszechnym Spisem Rolnym.

Był autorem kilkudziesięciu opracowań dotyczących głównie statystyki przemysłu, handlu zagranicznego, cen i organizacji statystyki. Jako Prezes GUS zasłużył się utworzeniem nowatorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w zakresie statystyki gospodarczej i cen, realizacją autorskiego programu reorganizacji i modernizacji technicznej statystyki publicznej, unowocześnieniem systemu zarządzania oraz umacniania relacji z respondentami i użytkownikami informacji statystycznych. Koordynował działania integracyjne i dostosowawcze statystyki publicznej do wymogów Unii Europejskiej, inicjował współpracę bilateralną GUS z instytucjami statystycznymi innych krajów.

Tadeusz Toczyński był odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Za zasługi dla statystyki".

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny