Bohdan Wyżnikiewicz (ur.1947) – ekonomista, statystyk, w latach 1991–1992 prezes Głównego Urzędu Statystycznego, następnie wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W 1970 r. ukończył studia z zakresu ekonometrii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W połowie lat 70. w ramach stypendium Fundacji Fulbrighta przebywał w USA. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 70. podjął pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym, później zatrudniony był w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Instytucie Polityki Naukowej, Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego oraz Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1991-1992 był drugim po przemianach ustrojowych prezesem GUS.

W 1991 roku założył CESTAT – organizację współpracy urzędów statystycznych Polski, Węgier i Czechosłowacji. W 2012 objął funkcję doradcy prezesa Urzędu. Od 1992 r. jest związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie został wiceprezesem zarządu i dyrektorem oddziału warszawskiego. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wchodzi w skład Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, był m.in. ekspertem Banku Światowego i członkiem rady nadzorczej Nafty Polskiej. Jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa oraz autorem i współautorem wielu publikacji statystycznych, m.in. Relacje czynników produkcji w handlu zagranicznym (1982), Odporność polskiej gospodarki na globalny kryzys finansowy (2008), Przeskakiwanie etapów rozwoju szansa dla Polski: rozwój e-kompetencji (2009), Kapitalizm: fakty i iluzje (2016). Prowadzi szeroką działalność publicystyczną w krajowej prasie gospodarczej i mediach elektronicznych.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny