Dominik Rozkrut (ur.1973) – ekonomista, specjalista w zakresie ekonometrii i statystyki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego, od 7 czerwca 2016 r. prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Od 1997 r. pracownik naukowy w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednocześnie w latach 1997 - 2000 był pracownikiem Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. W 2003 r. Dominik Rozkrut na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie rozprawy doktorskiej Statystyczna analiza prawidłowości w zakresie okresowości zjawisk ekonomicznych i został adiunktem na tym Wydziale. W latach 2007-2016 r. kierował Urzędem Statystycznym w Szczecinie. Jako szef urzędu kierował Centrum Statystyki Morskiej, badaniami z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego oraz transportu i łączności.

Dominik Rozkrut uczestniczył w spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez Eurostat i OECD. Był członkiem Biura Working Party (Grupy roboczej) ds. Pomiaru i Analizy Gospodarki Cyfrowej (WPMADE), nadającej kierunek pracom OECD dotyczącym statystyki IT.

Autor i współautor szeregu opracowań i publikacji z zakresu gospodarki i innowacyjności, wydanych w języku polskim i angielskim. Jego zainteresowania naukowe to ekonomia, ekonometria, analiza szeregów czasowych, rynki kapitałowe, badania koniunktury gospodarczej, innowacyjna gospodarka, gospodarka morska.

Dominik Rozkrut jest członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny