Wincenty Kawalec (1914-1993), ekonomista, polityk związany z PPS i PZPR. Wincenty Kawalec pracował początkowo w spółdzielczości „Społem” na Kielecczyźnie; w 1951 r. został zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, w latach 1953-1963 był dyrektorem departamentu, a następnie Zespołu Gospodarki Terenowej Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1958 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Handlu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, a w 1962 r. na podstawie pracy Uprzemysłowienie jako czynnik regionalizacji Polski Ludowej uzyskał doktorat na SGPiS.

W 1960 r. Kawalec założył miesięcznik „Gospodarka i Administracja Terenowa” i został jego redaktorem naczelnym. W latach 1963 – 1965 był wykładowcą w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W 1965 r. Wincenty Kawalec powołany został na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i piastował je do 1972 r. W 1966 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Procesy rozwojowe okręgów przemysłowych w Polsce Ludowej, a w 1970 r. został profesorem ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki.

W 1969 r. Kawalec zorganizował wspólne seminarium GUS i wydziału statystyki Europejskiej Komisji Gospodarczej na temat statystyki regionalnej. Po siedmiu latach pracy w GUS Prezes Rady Ministrów powołał go w marcu 1972 r. na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. W 1974 roku Kawalec odszedł na emeryturę.

Jako Prezes GUS Wincenty Kawalec dał się poznać jako świetny organizator i popularyzator statystyki. Zwiększono wówczas w znaczący sposób liczbę badań i publikacji Urzędu, a rola GUS wzrosła. Wincenty Kawalec rozszerzył system udostępniania informacji, stworzył system statystyki regionalnej, poprawił system kształcenia kadr statystyki i pogłębił podstawy naukowe badań statystycznych. Rozwinął również i unowocześnił bazę techniczną statystyki. Dzięki jego staraniom oddano do użytku nowe budynki biurowe służące wojewódzkim urzędom statystycznym w: Olsztynie, Bydgoszczy, Opolu, Wrocławiu, Kielcach, Białymstoku, Katowicach, Poznaniu, Koszalinie i Lublinie, a także wybudowano Ośrodek Szkolenia Kadr w Jachrance k.Warszawy. Z inicjatywy Wincentego Kawalca uruchomiono w Szkole Głównej Planowania i Statystyki studia podyplomowe dla pracowników służb statystyki.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym m.in.: Wybrane problemy struktury przestrzennej przemysłu (1970), Statystyka regionalna na tle systemu statystyk państwowej (1970).

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny