Stefan Szulc (1881-1956), statystyk, demograf. 1 I 1919 r. rozpoczął pracę w GUS początkowo jako referent, następnie: kierownik Biblioteki GUS, naczelnik Wydziału Wydawnictw i Pomocy Naukowych, naczelnik Wydziału Statystyki Ludności i redaktor główny GUS.

Od 1920 r. prowadził działalność dydaktyczną w Wolnej Wszechnicy Polskiej początkowo jako docent, a od 1936 roku jako profesor nadzwyczajny statystyki i demografii tej uczelni. Od 1923 r. zaczął też wykładać statystykę i demografię na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w formie prac zleconych. Jako redaktor główny GUS zapoczątkował m.in. wydawanie monumentalne serii Statystyka Polski.

Podczas II wojny światowej pracował we Lwowie w Instytucie Handlu Radzieckiego, a od 1941 r. - w Wydziale Statystycznym Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy. Nauczał statystyki i demografii na tajnych kursach Uniwersytetu Warszawskiego, Wolnej Wszechnicy Polskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

W marcu 1945 r. został mianowany Prezesem GUS i piastował to stanowisko do 1949 r. Od 1945 r. Szulc prowadził także wykłady ze statystyki i demografii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki i na Uniwersytecie Warszawskim. W 1947 r. został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1956 r. był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Stefan Szulc był członkiem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich, członkiem założycielem Polskiego Instytutu Zagadnień Ludnościowych, Prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członkiem Zarządu Międzynarodowej Unii Badania Naukowego Zagadnień Ludnościowych. Reprezentował wielokrotnie naukę polską na konferencjach naukowych, m.in. na Kongresach Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.

Był jednym z głównych współtwórców systemu statystyki w Polsce. Opublikował 74 prace autorskie, w tym: Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności b. Królestwa Kongresowego (1920), Majątek społeczny b.Królestwa Polskiego (1922), Małżeństwa, urodzenia i zgony w województwach południowych. Dane ogólne za lata 1919-1925 (1928), Ocena krytyczna wyników spisu gospodarstw wiejskich z dnia 30 IX 1921 roku (1928), Tablice wymieralności województw poznańskiego i pomorskiego 1922 roku (1928), Polskie tablice wymieralności 1927 roku (1931), Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1895-1935 (1936), Metody statystyczne (1952).

Stefan Szulc był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem Odrodzenia Polski IV kl.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny