Wiesław Sadowski (1921-2010) ekonomista, statystyk, polityk, członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Był absolwentem Szkoły Głównej Handlowej; ukończył też studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1955-58 przebywał na stypendium fundacji Cowlesa na Uniwersytecie w Yale; w 1960 r. został profesorem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1955-1981 Sadowski był dyrektorem Instytutu Ekonometrii SGPiS, w latach 1955–1959 oraz 1963–1965 prorektorem SGPiS ds. naukowych. a w latach 1965-1978 Rektorem tej uczelni. Pracował też jako bezpartyjny poseł na Sejm PRL V, VI i VII kadencji (1969-1980). W 1969 r. został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a następnie w latach 1972-1992 sprawował funkcję Przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.

Wiesław Sadowski został powołany na stanowisko prezesa GUS w 1980 r. i piastował je do 1989 r. W 1997 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Wiesław Sadowski był jednym z dwóch Polaków - członków elitarnego Econometric Society, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. W latach osiemdziesiątych XX w. zasiadał w składzie Stołecznej Rady Narodowej, gdzie m.in. pełnił obowiązki jej wiceprzewodniczącego (1980–1981).

Wiesław Sadowski napisał ponad 100 prac naukowych, w tym: Statystyka matematyczna (1965), Wnioskowanie statystyczne (1968), Teoria podejmowania decyzji : wstęp do badań operacyjnych (1976), Decyzje i prognozy (1977), Statystyka na co dzień (1987), Statystyka dla ekonomistów (1995), Ekonometria (1997). Jego podręczniki były wznawiane i tłumaczone na wiele języków. Wiesław Sadowski wypromował blisko 40 doktorów. Położył ogromne zasługi w rozwoju badań ekonometrycznych i statystycznych w powojennej Polsce.

Kierując Głównym Urzędem Statystycznym w trudnych latach osiemdziesiątych XX w. Wiesław Sadowski wprowadził wiele nowatorskich badań społecznych. W latach 1983-1992 zrealizowano 45 badań reprezentacyjnych w ramach wieloletniego programu pn. Zintegrowany System Badań Gospodarstw Domowych. Wiesławowi Sadowskiemu udało się przekształcić w 1985 r. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS w Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, co rozszerzyło znacząco zakres badań i podniosło ich rangę naukową.

Wiesław Sadowski odznaczony został m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Lwa Finlandii.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny