Edward Szturm de Sztrem (1885-1962), statystyk, ekonomista, prawnik; po studiach ekonomicznych i prawniczych na Uniwersytecie w Petersburgu i Nancy pracował od 1912 r. jako statystyk w Samorządzie Ziemskim Guberni Połtawskiej na Ukrainie.

W 1918 r. Edward Szturm de Sztrem rozpoczął pracę w Biurze Pracy Społecznej w Warszawie, a następnie został kierownikiem Wydziału Statystycznego w Ministerstwie Aprowizacji. W 1920 r. Szturm de Sztrem objął stanowisko naczelnika Wydziału Statystyki Rolniczej i Aprowizacji w GUS. W 1927 r. został członkiem Komitetu Redakcyjnego GUS, a od 1929 r. - jego przewodniczącym.

Jako dyrektor GUS (od 1929 r.) zorganizował i nadzorował II powszechny spis ludności w Polsce w 1931 r. Doceniając znaczenie statystyki rolnej nieustannie dążył do wzrostu liczby korespondentów rolnych, ulepszał metody badań rolniczych. E.Szturm de Sztrem był autorem kilkudziesięciu opracowań o charakterze statystyczno-analitycznym głównie z zakresu statystyki rolnej, statystyki cen i kosztów utrzymania ludności. W latach 1927-1939 równolegle do pracy w GUS E.Szturm de Sztrem wykładał jako docent w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie i w Łodzi. Był m.in. członkiem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, Komitetu Ekspertów Statystycznych przy Międzynarodowym Biurze Pracy, Królewskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Londynie i Towarzystwa Ekonomicznego w USA.

W latach 1939-1941, na emigracji we Francji, pracował dla Polskiego Czerwonego Krzyża, a następnie w Londynie opracował dla Rządu Londyńskiego m.in. Atlas Statystyczny Polski oraz prowadził wykłady statystyki na Uniwersytecie w Oxfordzie (1943-1946). W latach 1947-1951 piastował godność Wiceprezydenta Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. W 1946 r. Edward Szturm de Sztrem wrócił do kraju i rozpoczął pracę w Komisji Ankietowej CUP w Warszawie oraz objął stanowisko rektora Akademii Nauk Politycznych.

W 1951 r. został profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Najważniejsze powojenne prace Sztrurm de Sztrema to: Elementarny kurs statystyki (1951), Elementy demografii (1956), Znaczenie zagadnienia badań ludnościowych (1951).

Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny