Halina Dmochowska (1951-2017) – statystyk, doktor nauk ekonomicznych, pracownik Spółdzielczego Instytutu Badawczego w Warszawie w latach 1973-1980, a następnie – Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Od 1990 r. była zatrudniona w GUS jako konsultant, od 1992 r. - dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych, od 1994 r. - członek Komitetu Redakcyjnego GUS.

W latach 1996-2016 Halina Dmochowska była Redaktorem Głównym Komitetu Redakcyjnego GUS, a w latach 2002-2016 r. pełniła funkcję wiceprezesa Urzędu. Od 1 kwietnia do 7 czerwca 2016 r. pełniła obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji statystyczno-ekonomicznych, ekspertem w zakresie statystyki gospodarczej, w tym zwłaszcza rachunków narodowych. W latach 1996-2017 Halina Dmochowska przewodniczyła Radzie Naukowej czasopisma GUS i PTS „Wiadomości Statystyczne” a od 2002 r. była członkiem zespołu „Historii Polski w liczbach”.

Jako Redaktor Główny GUS całkowicie przebudowała i zmodernizowała system publikacyjno-informacyjny GUS, w tym zwłaszcza zapoczątkowała proces cyfryzacji wydawnictw i zbudowała od podstaw portal informacyjny Urzędu. Wprowadziła międzynarodowe standardy wydawnicze do publikacji GUS. Kierowała wieloma przedsięwzięciami związanymi z dostosowaniem statystyki publicznej do wymogów Unii Europejskiej zwłaszcza w zakresie wdrażania nowych standardów, przeliczeń, zapewnienia spójności i ciągłości szeregów czasowych. Była członkiem m.in.: Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Rady Naukowej ZBSE GUS i PAN.

Halina Dmochowska została odznaczona m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi (1978), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985), złotą odznaką honorową „Za Zasługi dla Statystyki RP” (1998).

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny