Franciszek Kubiczek (ur.1940), profesor nadzwyczajny ALMAMER Szkoły Wyższej, dziekan Wydziału Ekonomicznego, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Franciszek Kubiczek był w latach 1989-1991 prezesem Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 1983-1988 sprawował funkcję Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, będąc jednocześnie członkiem Rady Banków. Jako prezes GUS zainicjował stałą współpracę z Urzędem Statystycznym UE Eurostatem (podpisał z nim pierwszą umowę o współpracy uzyskując też pierwsze środki pomocowe dla GUS) i wprowadzał europejskie standardy i metodologię do polskiej statystyki publicznej, w tym rachunki narodowe wg SNA, klasyfikacje europejskie. Nawiązał także współpracę z Biurem Statystyki Pracy (BLS) USA oraz Instytutem Narodowym Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE) Francji. Przejął statystykę kościoła katolickiego z Urzędu do spraw Wyznań i nawiązał ścisłą współpracę z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego (wówczas Zakład Socjologii Religii) Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego SAC (Pallotyni) podpisując z nim umowę o współpracę. Był pierwszym prezesem GUS po transformacji ustrojowej, który zorganizował i wdrażał w Urzędzie od podstaw zasady i metodykę badań statystycznych właściwe dla społecznej gospodarki rynkowej.

Franciszek Kubiczek zapoczątkował otwartą politykę informacyjną GUS; m.in. „odpoufnił” liczący ok. 20 000 woluminów zbiór publikacji GUS wydanych w latach 1950-1988 z klauzulami: „poufne”, „do użytku służbowego”. Wspólnie z Redakcją „Rzeczypospolitej” wprowadził redagowany przez GUS miesięczny dodatek Statystyka Polski. Przywiązywał ogromne znaczenie do pracy Wojewódzkich Urzędów Statystycznych, włączył w te struktury Wojewódzkie Ośrodki Informatyki Statystycznej. W latach 1996-2007 i od 2012 r. Franciszek Kubiczek był przez trzy kadencje przewodniczącym Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2010 r. wchodzi w skład Naukowej Rady Statystycznej przy prezesie GUS.

Franciszek Kubiczek zorganizował pionierskie, wielostronne, kilkudziesięcioletnie badania historyczno-statystyczne z udziałem wybitnych historyków (prof. Andrzej Jezierski, prof. Andrzej Wyczański, prof. Julian Łukasiewicz, prof. Cezary Kuklo, prof. Cecylia Leszczyńska). Od 1989 r. przewodniczy Komitetowi Redakcyjnemu kilkunastotomowej serii wydawniczej GUS Historia Polski w Liczbach.

Jest autorem licznych publikacji statystyczno-analitycznych. Wielokrotnie pełnił funkcję członka zarządów bądź rad nadzorczych instytucji bankowo-finansowych i rad wielu fundacji.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Sztandaru Pracy II klasy, a także Złotą Odznaką za zasługi dla Statystyki.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny