Janusz Witkowski (ur. 1945) – profesor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu demografii i polityki społecznej. Zatrudniony od 1990 r. w GUS początkowo jako radca, a następnie dyrektor Departamentu Pracy i Dochodów Ludności; w latach 1996-2011 wiceprezes GUS oraz w latach 2011–2016 prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych był odpowiedzialny za dostosowanie polskiej statystyki pracy do nowych warunków systemowych; współautor koncepcji badania aktywności ekonomicznej ludności oraz inicjator i współorganizator szeregu badań rynku pracy w Polsce. W 1991 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej w Instytucie Statystyki i Demografii oraz profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na wydziale ekonomii.

Janusz Witkowski jest wiceprzewodniczącym Rządowej Rady Ludnościowej, wchodzi też w skład Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ponadto jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Pełnił także funkcję Sekretarza Naukowego Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGPiS, Przewodniczącego Sekcji Demografii Społeczno-Ekonomicznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Sekretarza Naukowego Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Wiceprzewodniczącego tego Komitetu. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, przez trzy kadencje Wiceprezes Zarządu Głównego tego Towarzystwa.

Profesor Janusz Witkowski jest wybitnym specjalistą w zakresie demografii, rynku pracy i statystyki społecznej. Był ekspertem Komisji Europejskiej i OECD w zakresie analizy rynku pracy oraz Rady Europy w zakresie demograficznych uwarunkowań rynku pracy (1991-1998) oraz konsultantem Biura Statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy (1998). Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Janusz Witkowski był Generalnym Komisarzem Spisowym w latach 2011-2015. Jako Prezes GUS zintensyfikował pozyskiwanie danych do badań statystycznych ze źródeł administracyjnych i poza administracyjnych. Kontynuował modernizację Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej, w tym znacząco rozwinął system informacyjno-publikacyjny statystyki publicznej w Internecie (Portal geostatystyczny, system STRATEG) oraz system edukacji statystycznej.

Jest autorem około 350 opracowań, w tym ponad 250 publikacji m..in. Migracje a ruchliwość społeczna ludności w Polsce (1985), Ruchliwość pracowników z wyższym wykształceniem (1986), Demograficzne następstwa degradacji środowiska (1990), Podstawowe cechy bezrobocia w okresie transformacji (1994), Rynek pracy w Polsce: nowe tendencje, stare zagrożenia (1995), Potencjał Plus. Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy (2006), Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza Praca” (2008), Jakość życia w Polsce : aktualny stan i wyzwania w świetle badań : seminarium (2013), Statystyka publiczna – współczesne oblicze (2015).

Janusz Witkowski został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi (1977), Złotym Krzyżem Zasługi (1985), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1994) oraz Medalem im. W. Szuberta (2009).

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny