Roman Sawiński (1948-2011), statystyk, ekonomista, wieloletni pracownik GUS kierujący pracami analityczno-informacyjnymi Urzędu na stanowisku Wicedyrektora i Dyrektora Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych, Wiceprezes Urzędu w latach 1992-1997 oraz pełniący obowiązki Prezesa GUS przez niespełna trzy miesiące na przełomie 1992 i 1993 r.

W latach 1992-1993 Roman Sawiński był Redaktorem Głównym Komitetu Redakcyjnego GUS. Autor kilkunastu opracowań statystyczno-ekonomicznych, w tym - Organizacja i systemy prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach socjalistycznych (1975). Po 1997 r. był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Departamencie Analiz i Badań.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny